Avisos

Recordeu que aquesta setmana finalitza el plaç d'entrega dels talonaris venuts de loteria als vostres delegats respectius.

Així mateix us recordem que aquest mes s'ha cobrat la quota de soci corresponent a la temporada 2013-2014, a més de la quota habitual esportiva.

Rebeu una cordial salutació

Junta directiva Club Olesa Patí
top