Convocatòria d'assamblea general

Es convoca a tots els socis de l'entitat Club Esportiu Olesa Patí a l'Assamblea General ordinaria per el proper:

Dimarts, 10 de Juliol a les 20:00 h (1ª convocatòria) i a les 20: 30 h (en 2ª convocatòria)

Ordre del dia:

- Lectura i aprovació de l'acta anterior
- Assignació de 2 compromisaris
- Presentació i aprobació del balanç econòmic i gestió del club
- Pressupost del proper any
- Actualització dels membres de la junta, i nomenament dels càrrecs vacants
- Precs i preguntes


Es prega la màxima assistència
top